باتو... بی تو...
 
قالب وبلاگ
آمده ام باز دلتنگیهامو زمزمه کنم...

امید ماههای از دست رفته ام امید روزهای بی کسی ام

تولدت بی تو آغازی است برای عاشق تر ماندنم بی تو اما در دلم با تو بودن را جشن میگیرم و ساده می گویم تولدت مبارک...

و امروز...

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را...

به میهمانی گلهای باغ می آورد...

دلم برای پدر تنگ است...

برای مهربانی بی حدش...

دلم برای پدر تنگ است...

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ] [ 14:48 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]
 

برای شادی روح همه ی باباهای دنیا كه دیگه هیچ وقت  پیش ما نیستن یه دسته گل به زیبایی سوره حمد بفرستید

 پدرم:

حضور آرامت مدت هاست کنارم نیست؛
اما یادت، مهمان همیشگی قلبم است ...

روزت مبارك...

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ] [ 14:45 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]
...سلام...

روزهاي زيادي از رفتنت ميگذرد اما هنوز هم هوا سرد است هنوز هم باران مي آيد هنوز هم وقتي دلتنگت ميشوم
ستاره ها را تماشا ميكنم هنوز خيالت با من است در من است و خاطراتت سهم تلخ روزهاي شيرينم شده...

شبها در تنهايي اتاقم نامت را براي خودم و سكوت اتاقم زمزمه ميكنم تا يادم نرود نام زيبايت را .

پ...د...ر...آوايي كه تا ابد در حسرت بازگو كردنش خواهم ماند.

دستهاي پينه بسته ات را ميخواهم ...ميخواهم يك دل سير نگاهشان كنم آخر آن روزها كه بودي من نبودم يعني

اينگونه نبودم به فكر تو و دستهاي مهربانت نبودم ...كاش به گذشته برميگشتم...

راستي دلم چيزي تازه ميخواهد چيزي شبيه يك نشانه ...يك آيه چيزي كه از تو باشد رنگ تو را داشته باشد بوي
تورا بدهد تصوير تو را نشانم دهد صداي تو را در گوشم زمزمه كند دلم يك خواب ميخواهد كه تو در آن باشي و بر

تنهاييم بباري...


بغضم ازین بغض های سمج است...اصلا دلش باریدن نمی خواهد.. دارد فشار می آورد روی دیواره های بطن چپ... درد دارد... بغض امشبم  

 

[ جمعه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ ] [ 12:37 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ] [ 9:40 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]

 

[ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ] [ 14:23 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]
الهی دردهایی هست كه با هیچ گوشی نمیتوان گفت 

گفتنی‌هایی هست كه هیچ قلبی محرم آن نیست

الهی تلاش‌هایی هست كه جز به مددتو ثمر نمی‌بخشد 

تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نیست 

دعاهایی هست كه جز به آمین تو اجابت نمی‌شود 

الهی قدم‌های گمشده‌ای دارم كه تنها هدایتگرش تویی 

افكار آشفته‌ای دارم، كه تنها سامان دهنده‌اش تویی 

الهی مرا تو دعا كن 

برای من تو دعا كن 

دعای مرا تو دعا كن

[ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ ] [ 13:56 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]

[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ ] [ 22:46 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]


اسمش را میگذارم دلتنگی های کودکانه                

سلام بابا

گرفته دلم.

دلم خیلی تنگ شده.


.برای مهربانیهایت،خنده هایت،اغوش گرمت دلم تنگ شده.

هر وقت می آیم کنارت وسلام میکنم ،جوابی نمی شنوم.

وقتی دستانم را به رویت می کشم لطافت آن موقع را ندارد ولی آرامشم میدهد.

وقتی اشک میریزم دیگر دستانت گونه هایم را لمس نمی کند.

وقتی نگاهت میکنم چشمانت به من خیره نمی شود.

وقتی به دو زانو کنارت مینشینم وحرف میزنم ،جوابی نمیشنوم.

وقتی به آغوشت میکشم، گرمای تنت را حس نمی کنم.

وقتی زیاد حرف میزنم ودرد دلم را میگویم ،دستانت مرا را نوازش نمی دهد.

وقتی هنگام رفتن به نیمرخ عکس بالای سرت نگاه میکنم صدایی نمی شنوم که نرو.

 چرا رفتی پدر ...

که سنگ قبرت

اینگونه حسرتت را در دلم بگذارد...

دلم برات خیلی تنگ شده بابا

ولی غصه نخور ...

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ] [ 11:47 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]

 

این روزهـــا ...

حُـــــزن ی عجیــب شهــــــر را فــَـرا گرفتـــــــــــــــــــــــــــه اسـت

چیـزی شبیــه ِ ســوگ ِ آلالــه هـا

حِســـی شبیــه ِ داغ ِ شقـــــــایــق هـا

ایـن روزهـــا ...

رَنگـــی سیــــــــــــاه دَر و دیــــوار ِ شهــر را پـوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــانده اسـت

چیــزی شبیــه ِ ظـُلمَــــت شــــــب

حِســی شبیــه مــــــــرگ

ایـن روزهـــا ...

به هــر ســــــــــــــــــــو می نِگَـرم

بُغـــــض ی سهمگیـن حَنجَـره ها را سوزانده است

از چِهـــره هـای مــــردم ِ شهـر چیـزی می بـــارَد

شبیــه ِ بـاران

بــارانی به شــــــــــدت ِ درد

دردی به وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت غــم

غَمــی به دِرازای عُمـــــــر

غــــم ی که

بـَر قلـــب هـاشـان رُســـــوخ کـرده اسـت

و نفــــس هـاشـان را به شُمــاره انداختــه اسـت

حتـی آسمـــــــــــــــان هم

دیگـر آبـــــــــــــی نیــست

گـاه سیـــــــــاه اسـت

و گـاه خاکستـــــــــری

او هـم همچــون مـــــــــــــن , در ایـن روزهـا دلتنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است

مـــ ـــن دلتنــگ ِ پـــــدر

او دلتنــگ ِ خــــــــاک

مـــــــن دلتنــگ ِعطــر ِ آغـــــوشش

و او دلتنــــــــگ ِعطـر ِ بــاران خــورده ی خـــــاک

و مُــدام مــــی بــارَد

بــاران بهـــــــــانـه اسـت

آسمـــان را هـَـــوس ِ بـــــــــــــوسـه بـَر خاک اسـت

همچــون مـن که 3 سال است هـَــوس ِ دســت ِ نـــــــــــــــــــــوازشگَرَش را دارم

امـــا ...

افســــــوس

خـــوش به حـــالـت اِی آسمـــــــان

خـــوش به حــــالـت اِی خاکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببــار آسمـــــــان ...

ببـــــــار......!!!

دِلــــم بـــاران می خواهَــد

تا در تَـرَنُـــــم عطــرَش روحـــــــــــ ـــــــــــــــــم را تــازه کُنـم

دِلــــم بـــاران می خواهَــد

آن قـــدر شدیــــد

که مـــن و تنهـــایی ام را با خـود بِشـــویَـد و بِبَــرَد

آن قـــدر شدیـــــد

که غـــــــــــــم هـای ِ همـــه عــــــالـم را از دل هـــاشـان پـاکـــــــــــــــــــــــــــــــ کُنـد

دِلــــم جــــــــاده ای می خواهَــد

بـــی اِنتهــا

و خـُـــــــــــــــــــدایی که با مــــن و احســـاس ِ نـازکـــم

زیــر بـــــــاران ِ چشـــم هـایَـم

بـــــی هیــچ چَتـــــری هـم قَــدَم شَــوَد

دِلــــم استجــــابـت ِ دُعــــایـی را می خواهــَد

که خــودش برایَـــــــــــــم کـرده باشـد

دُعــــایـی که آرام کنـد آسمــــان اَبــری و دِلتنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم را

دُعــایـی که

تسکیـــن دَهــَد قلـــب ِ تاسـوعایی و عاشـورایی ام را

که چِنیــن مظلــــومانه

دِلتنـــگ ِ پِـــــــــدری ست که

او خــود بـه آسمـــان ِ نیلی اش پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواز داد

خــــــــدایـم ...

ای تکیـه گـاه بـــی پنـاهی هــای مـــ ــن

ای نیـــــــــایش ِ شعـــر های شبــــانـه ام

تـو را به زُلال اشکـــــــــ های ِ دل هـای شکستــه ی ِ

این مُحــرم قَسـَـــــم

بـــاران ِ آرامــشَ ت را بَر سَر و روی ِ عاشقــان ِ دل سوختــه و دلتنگَـــت بِبـاران

 

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ] [ 13:0 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]

 

رفتی… 

به همین سادگی...

ما ماندیم و حجم بزرگی از ماتم های تلنبار شده در دل...

ما ماندیم وهمه آن حسرت هایی که تنها با یک در آغوش کشیدن می ریخت.

ما ماندیم و جای خالی کوچکی که بزرگواری پدری چون تو را به یادمان می آورد

ما ماندیم و یک اندوه بزرگ.. که ذره ذره اشک هایمان نه تنها این آتش را فرو نمی نشاند؛

 که سر بر می آوردش...

[ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ] [ 11:0 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]

 

هنوز قطره هایی از اشکهای آن روزها بر چشمانم نشسته ،

حالم بهتر نیست از این دل خسته ... گرفته دلم ، کجایی که آرامم کنی ، کجایی که

این غم یخ زده را در دلم آب کنی گرفته دلم ، کجایی که به درد دلهایم گوش کنی

نیستی و من در حسرت این لحظه ها نشسته ام

نیستی و من بیشتر از همیشه خسته ام در لا به لای برگهای زندگی ،

 نیست برگی که از تو ننوشته باشم ،

نیست روزی که از تو نگفته باشم هزار سال هم که بگذرد من در توهم حضورت نفس می کشم

من آن شانه هایت را می خواهم که پناهم بود همان یک وجب از شانه ات تمام

دارایی ام بود، من آن دست های گرمت را می خواهم که یک عمرعبادت نوشت

با آن نگاه مهربان و آن همه خوبی

                                        

[ جمعه ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ] [ 1:54 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]


یگانه باغبان دلم

یاد میکنم تمام "بذرهایی" را که

"تو"با احساس لطیفت

در دلم کاشتی

از "تو" آموختم "مهربانی" را و

درخت "محبت"


در وجودم هر روز تنومند شد

سوزاندی تمام ریشه های کینه را

و عوضشان


بذر "ایثــار" پاشیدی

درخت "دوست داشتن" آفریدگان خالقم

هر روز قد میکشید

و هر بار

"تو"

علفهای هرز نفرت دورش را

هرس میکردی

و بازهم بذر "عشق"و "احساس"..


من "صبر" را هم از وجود تو قلمه گرفتم

یادت می آید؟!!

آنروز که تیغ زبان برخی "خاطرت"را آزرده ساخت و "تو "


تنها"صبر"کردی و "سکوت"

چه اندازه چشمانم آن روز از سکوتت بارانی بود

در کنار همه درختان وجودم حواست به بوته علم هم بود

که از رشد باز نماند

و من اینگونه در پرتو "وجود پر مهرت"


هر سال قد کشیدم و بزرگ شدم

و اینــــــــــک


آهـــــــای ملائـــــک

"
پـــــــدرم"


را بگوییـــــــد فصل ثمر درخت علـــــــم شده

و صد افسوس که بین ما بذر جدایی پاشیده شده

تا باغبان دلم نظاره گر دست رنج خویش باشد

آری


من همینک "شانه هایش" را کم دارم

تا شادی امروزم را

در "آغوشش" جشن بگیرم..

[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ] [ 11:5 ] [ حامد مردانپور پینودی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب
....................................................